Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.
Op de website van de rijksoverheid staat actuele informatie.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19