Actueel

Spreekuurlocatie “de Hoef”

Met ingang van donderdag 8 november 2018 heeft dietistengroep eetID een nieuwe spreekuurlocatie in de wijk “de Hoef”. In de praktijk van fysio West aan de van de Veldelaan 652 kunt u op de donderdagochtenden bij ons terecht.  Voor deze locatie kunt u afspraken maken via ons telefoonnummer 072-5123663, of u kunt een bericht sturen via onze website.

De locatie is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Komend vanaf de ringweg Alkmaar-West, afslag “de Hoef”. Eerste afslag rechts, en meteen weer rechts de parkeerplaats van de flat op. Hier is geruime gelegenheid om de auto te parkeren.

Via het openbaar vervoer is de praktijk te bereiken met buslijn 1, u kunt uitstappen op de van de Veldelaan, halte Schoumanlaan.

Lift verbouwing “de Entree”

Vanaf 18 juni zijn de demontage werkzaamheden gestart rond het vervangen van de huidige lift naar de 1e verdieping. Ter plaatse zijn aanwijzingen om de lift aan de achterzijde van het gebouw te gebruiken. Excuses voor de overlast.

 

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond, en is de nieuwe lift weer te gebruiken.

Privacyverklaring Diëtistengroep eetID

Privacyverklaring Diëtistengroep eetID

Diëtistengroep eetID gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van diëtistengroep eetID dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Diëtistengroep eetID heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Diëtistengroep eetID bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling. Dat is verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen

Diëtistengroep eetID zal uw gegevens indien noodzakelijk en alleen met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistengroep eetID heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistengroep eetID bewaart uw gegevens middels een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft diëtistengroep eetID een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. diëtistengroep eetID blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eetid.zorgring.nl of naar ons postadres. Wij maken dan met u een afspraak omdat hiervoor legitimatie noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Diëtistengroep eetID naam praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via 072- 5123663 of via info@eetid.zorgring.nl.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via 072-5123663 of middels een brief of email via info@eetid.zorgring.nl

 

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

 

Mei 2018, privacyverklaring eetID

Het FAX-nummer is weer te vinden..

Vanaf heden is ons fax-nummer ook weer te vinden op de website.
Het fax-nummer is 072 – 5 124 514