Hoe werken wij

De afspraken
De eerste afspraak start met een persoonlijk gesprek. De bedoeling daarvan is dat u de diëtist leert kennen en zij u. Daarom zal zij veel vragen stellen. Bijvoorbeeld over:

  • uw (medische) geschiedenis
  • uw medicijngebruik
  • uw wensen
  • eerdere ervaringen met diëten en diëtisten

In dit gesprek maken we ook afspraken over de doelen die u wilt bereiken en de vervolgafspraken. We streven ernaar dat u steeds te maken heeft met dezelfde diëtist. Zij is uw vaste aanspreekpunt en begeleider. Dit gesprek zal ongeveer 40 minuten duren.

Tijdens de vervolgafspraken bespreken we uw vorderingen en knelpunten. Deze gesprekken duren ongeveer 20 minuten. De frequentie van de afspraken zal afgestemd worden op uw behoefte.

Wilt u iemand meenemen naar de gesprekken, doe dat dan gerust.

Begeleiding door eetID houdt in:

  • haalbare doelen die passen bij uw situatie
  • persoonlijk advies en begeleiding
  • regelmatige afspraken
  • tussendoor oefenen met ander gedrag