Vergoeding

Dieetadvies is opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar krijgt u 3 uur dieetzorg vergoed. Dat komt neer op gemiddeld 5 afspraken. Deze vergoeding gaat af van uw eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

In sommige gevallen zit dieetadvies ook in de aanvullende verzekering. Kijkt u hiervoor uw polisvoorwaarden na of neem contact op met uw verzekeraar.

Een nota van een gemiste afspraak wordt niet vergoed door uw zorgverzekering. In dat geval moet u de nota zelf betalen. Daarom is het van belang dat u zich op tijd afmeldt wanneer u niet kunt komen.

Ketenzorg

Diabetes Mellitus en Cardiovasculair Risico Management (risico op hart en vaatziekten) 
Wordt u behandeld via ketenzorg? Dan wordt uw bezoek aan de diëtist vergoed. Dit heeft geen invloed op uw eigen risico. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.